واحد برنامه ریزی و لجستیک

         از عمده اهداف و فعاليتهاي واحد برنامه ريزي و لجستيك مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 •  زمان سنجي، كارسنجي و ظرفيت سنجي فرايندهاي توليد و سازمان ، شناسايي گلوگاههاي توليد قطعات و بالانس خط
 • بررسي برنامه هاي بلند مدت ساليانه فروش و برآورد الزامات و پيش نيازهاي آن جهت اجرا
 • امكان سنجي سفارشات دريافتي از مشتريان و اعلام بازخورد به واحد بازرگاني جهت ارتباط با مشتري
 • برنامه ريزي هفتگي توليد با توجه به MRP مشتريان و تغيير اولويت بندي اعلامي واحد بازرگاني
 • ايجاد ارتباط موثر و هماهنگي بين واحدهاي سازمان در راستاي تحقق اهداف سازماني
 • برنامه ريزي مواد و كنترل موجودي با قابليت شناسايي و رديابي دقيق مواد اوليه ، كالاي در جريان ساخت و محصول نهايي
 •   دريافت و ثبت گزارشات روزانه توليد، كنترل برنامه توليد و كنترل سفارشات مشتريان بصورت آنلاين
 • بررسي گزارش عملكرد توليد و تشكيل جلسات بررسي و پايش دلايل ريشه اي انحراف از برنامه با حضور ساير واحدهاي مرتبط و برنامه ريزي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • تهيه شاخصهاي بهره وري سازمان از جمله OEE ، OTD (تحويل بموقع) ، توليد سرانه هر نفرساعت و …
 • طراحي لي اوت ، ارائه پيشنهادات در راستاي روان سازي جريان گردش مواد ، ارگونومي و بهبود مستمر فرايند
 •   كنترل نهايي كيفي محموله هاي توليدي ، بسته بندي ، انبارش و هماهنگي وسيله نقليه جهت ارسال به مشتري
 • كنترل گردش كار و اطلاعات كليه انبارهاي سازمان از جمله مواد اوليه ،‌ فني ، در جريان ساخت ، محصول نهايي و ضايعات
 • كنترل سطح موجودي انبارها باتوجه به اصل EOQ ، رعايت چيدمان طبق لي اوت ، رعايت اصل  FIFO و كليه اصول انبارداري
 • شناسايي ، نصب پلاك ، تحويل به اشخاص و كنترل گردش اموال و داراييهاي سازمان (توسط جمع دار اموال)
 • برنامه ريزي و كنترل عملكرد پيمانكاران خارجي و موجودي نزد ايشان